Poklon paket Kos-Jurišić

Paket 1

Poklon paket s jednom boteljom našeg kvalitetnog vina upakirano u kartonskoj ambalaži idealno je za poklona u svim prilikama.

Gdje kupiti naša vina

Na našem gospodarstvu:

Vinograd